Brakrun

Welcome to Brakrun! Hartlik welkom by Brakrun!

Brak Runner

Our Brakrun is a precurser to our own parkrun here in GrootBrak. This is a free weekly 5Km run or walk, and everyone is welcome! Runners, walkers, young and old!

Ons "Brakrun" die voorlooper tot ons eie parkrun! Deelname is gratis en almal is welkom om aan die Brakrun 5Km roete te kom deelneem. Stappers, drawwers, jonk en oud is almal welkom!

The route begins and ends at Laerskool Vorentoe's sportsground, and there is ample parking and toilet facilities. We are very excited and look forward to the role that the Brakrun will play in promoting a more fit, healthy and positive community. Participant times will be taken weekly and each participant is motivated by his / her own progress.

Die roete begin en eindig by Laerskool Vorentoe se sportgronde. Voldoende parkering en ablusie is beskikbaar. Ons is baie opgewonde en sien met groot verwagting uit na die rol wat die Brakrun sal he op die bevordering van 'n meer fikse, gesonde en positief ingestelde gemeenskap. Deelnemers se tye sal weekliks geneem word en word elke deelnemer gemotiveer deur sy eie vordering.

Come bring your families, grandfathers and grandmothers and become part of this positive culture.

Kom bring julle gesinne, oupas en oumas en word deel van hierdie positiewe kultuur.

Register / Registreer

 

Our Sponsors
Die Dekke Spar Herbie Oosthuizen & Associates